Tinggi sudah mata memandang. Telah tampak: sekumpul bulatan berpeluk pelepah, mumbang, tupai menggirik, dan lain